Basiszorg

Via een brede basiszorg geven we alle leerlingen een eerlijke kans op onderwijs. Deze basiszorg is een zorg die elke leerkracht geeft aan elke leerling.

 

Door middel van remediëring trachten we alle leerlingen de mogelijkheid te bieden om de aangeboden leerstof te verwerken.

Basiszorg remediëring:

 • De leerkracht stelt remediëringsoefeningen ter beschikking (eventueel via Smartschool) en volgt deze ook op.
 • De leerkracht biedt de mogelijkheid om inhaallessen, bijlessen en of inhaaltoetsen te maken.
 • De leerkracht geeft tips in verband met plannen en de manier van studeren.
 • De leerkracht informeert de leerling op een duidelijke manier over de te kennen leerstof.
 • De leerkracht werkt met een ondersteunend bordschema.
 • De leerling kan de gemiste leerstof kopiëren na afwezigheid.

 

Naast leren leren (zie ook leerzorg) is ook leren leven belangrijk. De leerkracht is dan ook een eerste aanspreekpunt wanneer er socio-emotioneel iets misloopt.

Basiszorg socio-emotioneel:

 • De (klas)leerkracht is het eerste aanspreekpunt bij mogelijke problemen.
 • De leerkracht motiveert de leerling.
 • De leerkracht zet de leerling op een goede plaats in de klas.

 

Tot slot is het een basiszorg dat iedereen dezelfde eerlijke kans krijgt om toetsen en taken te maken.

Basiszorg taken en toetsen:

 • De leerkracht laat toetsen en taken steeds tijdig op Smartschool verschijnen en deelt deze ook mondeling mee.
 • De leerkracht zorgt voor een duidelijke structuur bij toetsen en taken.
 • De leerkracht wijst de leerling er op dat een vraag niet of onvolledig ingevuld werd.
 • De leerling krijgt, in samenspraak met de leerkracht, meer tijd tijdens bepaalde schriftelijke toetsen.
 • De leerkracht volgt de verbetering van toetsen en taken op.
 • De leerkracht stimuleert de leerling om grondig na te kijken.
 • De leerkracht leest vragen luidop bij bepaalde toetsen.
 • Tekorten op toetsen en taken worden (mondeling of schriftelijk) besproken met de leerling.
 • Tekorten op het rapport worden steeds van schriftelijke feedback voorzien.

 

Wanneer deze basiszorg niet voldoet om een leerling te begeleiden, bestaat de mogelijkheid om, in samenspraak met ouders en leerlingbegeleiders, een zorgplan op te stellen. Op deze manier bieden we voor een aantal leerlingen een verhoogde zorg die alle kansen op goed onderwijs biedt.

Reacties zijn gesloten.