Geschiedenis

Klik op de titels voor meer info

Het was Burggraaf Philip Vilain-XIIII die in 1852 een afzonderlijke school voor jongens oprichtte te Bazel.
Hij gaf het onderwijs in handen van de Broeders van de Christelijke scholen.

De congregatie van de Broeders is ontstaan in 1680 te Reims (Frankrijk) rond de heilige Jean-Baptist de La Salle (1651 – 1719). Ze groeide uit tot een wereldorganisatie. Van bij haar stichting bestond er de samenwerking tussen broeders en niet-broeders om een net van katholieke scholen uit te bouwen in tachtig landen, gespreid over de vier werelddelen. Meer dan één miljoen jonge mensen kunnen er terecht in basisscholen, secundair en hoger onderwijs, universiteiten, technisch- en kunstonderwijs, ingenieurs- en architectenscholen, opzoekingcentra, weeshuizen, studentenhomes, bezinningscentra, centra voor gehandicapten, opvoedingshuizen …

Meer informatie over de congregatie en de broeders kan je vinden op www.lasalle.org

Onze school is aangesloten bij het netwerk van de Vlaamse Lasalliaanse scholen in het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief). Wat betreft de werking van deze organistatie en de verschillende Vlaams Lasaliaanse scholen kan je terecht op www.vlp-scholennetwerk.be

Twee broeders begonnen op 1 oktober 1852 met de lessen: er waren 150 leerlingen, verdeeld over twee klassen. Het nieuwe was er vlug af en het aantal leerlingen slonk tot de helft want de kinderen moesten thuis blijven om te werken. Er was immers nog geen leerplicht.

Opmerkelijk en typisch Lasalliaans was:

>  dat het onderwijs gebeurde in de volkstaal, niettegenstaande de eis om toch twee lessen Frans te onderwijzen per week;

>  ook al kon de graaf voor een zeker aantal leerlingen bepalen wie in de school mocht, stond deze open voor rijke en arme kinderen.
Voor de behoeftige kinderen werd een inzameling gehouden bij vermogende ouders. De opstart van onderwijs door de broeders in Bazel was voor de familie Vilain XIIII een prestige project dat veel interesse verkreeg van mensen van aanzien. Al vlug verschenen leerlingen uit Kruibeke, Rupelmonde, Haasdonk en zelfs uit Vrasene.In 1902 vierde men met heel veel luister het vijftigjarig bestaan van de school alsook de aanwezigheid van de broeders. Op dat moment had de familie Vilain XIIII reeds gezorgd voor de bouw van vier klaslokalen, een woonhuis met kapel voor de broeders en een speelplaats voor de leerlingen.

De school kende een explosieve groei in het begin van de twintigste eeuw. Regelmatig zag de school er dan ook uit als een bouwwerf.

In 1907 vonden flinke verbouwingen plaats aan de bestaande lokalen. In 1911 bouwde men een voor die tijd heel modern klaslokaal bij en kregen we voor de tweede maal een vergroting van de speelplaats. Daarbij werden de oude toiletten op de koer vernieuwd en in aantal verdubbeld. Ook het woonhuis van de broeders kreeg aanpassingen want hun aantal groeide tot acht broeders.

Na de oorlogsjaren (1914 – 1918) die de school verlamd hadden door inkwartiering van soldaten, kreeg de school er tussen 1921 en 1923 een volledige vleugel met klaslokalen bij, gebouwd door en op kosten van burggraaf Georges Vilain XIIII.

In 1923 deden twee lekenonderwijzers hun intrede in de school want de broeders konden de groei alleen niet meer aan.

Wij zouden deze periode kunnen omschrijven als vrij rustig, alhoewel de broeders zich zorgen maakten over de vele afwezigheden van leerlingen die thuis moesten werken en helpen bij het plekken van de wijmen. Daar de meeste leerlingen na de school terechtkwamen in de landbouwbedrijven begonnen de broeders een land- en tuinbouwschool op 2 november 1928. Zo’n vijftigtal leerlingen lieten zich hiervoor inschrijven.

De oorlogsperiode (1939 – 1942) kende een betrekkelijke rust. De school werd achtereenvolgens bezet door Belgische, Franse, opnieuw Belgische en uiteindelijk Duitse troepen maar ze leed geen schade. De broeders waren via hun radioapparatuur en geheime zenders actief in het verzet waarvoor zij later burgerlijke eretekens ontvingen. In december 1944 werden de schoolgebouwen zwaar beschadigd door een vliegende bom.

Maar de oorlog was voorbij en de school groeide. In 1952, bij het honderdjarig bestaan van de school, telde de school meer dan driehonderd leerlingen. Bazel bracht zijn broeders dan ook een onvergetelijke hulde.

In 1960 besloot de familie Vilain XIIII, na meer dan 100 jaar lang op eigen kosten de school onderhouden te hebben, om de jongensschool, het klooster en de gronden voor de middelbare school als gift over te maken aan de vzw Sint-Jorisschoolinrichting van de broeders der Christelijke scholen. Op 1 september 1960 startte men middelbaar onderwijs in de vorm van een technische afdeling mechanica met 26 leerlingen.

Waar men in de beginperiode dit ‘een dood geboren kind’ noemde zaten er in 1964 bij de eerste diploma-uitreiking reeds 116 studenten op school. (lagere school 197 leerlingen). September 1964 was ook de start van een beroepsafdeling in de specialiteit metaalbewerking. De volgende veertig jaar zijn er de zovele verhalen van bouwen, bouwen en nog eens bouwen, want de schoolbevolking blijft stijgen.

In de begin van de jaren ’80 starten in België experimenten met het vernieuwd secundair onderwijs (VSO). Reeds in 1982, na heel wat voorbereiding en studie, sluit het Sint-Jorisinstituut zich hierbij aan. De school krijgt dan een eenheidsstructuur voor de eerste graad (ASO-TSO-BSO) en er werd ook besloten om de school open te stellen voor meisjes. Het nieuwe schooljaar 82-83 werd ingezet met 204 leerlingen.

Tijdens de volgende jaren horen we jaar na jaar allerlei studierichtingen openen: “Latijn”, “industriële wetenschappen”, “moderne talen-wetenschappen”, “wiskunde-wetenschappen”, ” elektromechanica”, “mechanische technieken”, “computergestuurde werktuigmachines”. Een overzicht van alle studiemogelijkheden kan u elders vinden op de site.

“Handel” en “kantoor” vervolledigen het studieaanbod. De school blijft groeien en bouwplannen die reeds jaren op stapel gaan, worden eindelijk gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap en uitgevoerd. Doorheen 2010 wordt het 50-jarig bestaan van het Sint-Jorisinstituut passend gevierd. De studierichting “elektromechanica” wordt doorgetrokken vanuit de tweede graad.

In 2012 worden de nieuwe gebouwen aan de B-blok in gebruik genomen. Ruim 700 leerlingen lopen er dagelijks school.

2017: meer dan 780 leerlingen vinden dagelijks hun weg naar Sint-Joris.

2019: de kaap van de 800 leerlingen wordt ruimschoots overschreden. Bovendien is er gestart met de vernieuwing van de speelplaats.

Reacties zijn gesloten.