FAQ

Hieronder kan je enkele veel gestelde vragenterug vinden die onderverdeeld zijn in zes categorieën: algemeen, bereikbaarheid, studie, zorg, schoolonkosten en inschrijvingen.
Heb je nog andere vragen, contacteer ons gerust (digitaal of telefonisch).

Meer info hierover kan je terugvinden op onze website.

Algemeen

De lessen starten om 8.20 u. en eindigen om 15.30 u. (zevende lesuur) of om 16.20 u. (achtste lesuur). Een lesuur duurt 50 minuten.

Er zitten ongeveer 200 leerlingen in het eerste jaar. In een 1A-klas zitten maximum 24 leerlingen en in een 1B-klas zitten maximum 10 leerlingen.

Voor de meeste vakken hebben de leerlingen een eigen (vast) lokaal. Voor specifieke vakken zoals techniek, L.O., natuurwetenschappen, beeld, muziek… zitten de leerlingen in een vakspecifiek lokaal.

Tijdens de middagpauze zijn er verschillende activiteiten waaraan je kan deelnemen. Het aanbod kan elk schooljaar verschillen. Er wordt aan het begin van het schooljaar meegedeeld waar en wanneer de verschillende activiteiten plaats vinden. Kwamen reeds aan bod: minivoetbal, basketbal, CAD-tekenen, volleybal, dans, gezelschapspelletjes, schoolradio, start-to-run, leerlingenraad…

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er een uur begeleide avondstudie georganiseerd voor de leerlingen van de eerste graad. De leerlingen krijgen hierover een brief mee begin september. De avondstudie start midden september

Leerlingen die in de school blijven tijdens de middagpauze kunnen hun lunchpakket gebruiken in de refter of in de Cardijnzaal. Ze kunnen er bovendien verse soep kopen. ‘s Morgens voor de lessen starten of tijdens de pauze in de voormiddag kunnen de leerlingen broodjes bestellen op het secretariaat. Op donderdag en vrijdag kunnen er frieten gegeten worden volgens een bepaalde uurregeling.

Er is geen vast schooluniform voor activiteiten of uitstappen. Er is wel een sportuniform waarbij het verplicht is een T-shirt met het logo van de school te dragen evenals een zwarte short voor de jongens en een zwarte maillot broek (kort of driekwart) voor de meisjes. Er worden sportschoenen gedragen die geen strepen achterlaten op de sportvloer. Bij verschillende schoolse activiteiten is het verplicht een fluohesje in je bezit te hebben en te gebruiken. Voor sommige vakken is het belangrijk specifieke kledij te dragen zoals een werkpak, veiligheidsbril of –schoenen. Dit wordt besproken tijdens de eerste les praktijk.

Alle communicatie (berichten, lessenrooster, taken en toetsen…) verloopt via Smartschool. Ter aanvulling maken de leerlingen ook gebruik van een papieren schoolagenda.

Bereikbaarheid

Ja, de veerdienst Hemiksem-Bazel zorgt voor een regelmatige verbinding. De dienstregeling vind je op de website: VLOOT

Het schoolbusje komt ’s morgens de leerling aan de veerdienst ophalen en brengt deze ’s avonds terug naar het veer. Dit gebeurt op vraag van de ouders en tegen een kleine vergoeding.

Er is een bushalte op 300 m van de school. Voor meer info over de tijdstippen en trajecten van de bussen kan je terecht op de website: DE LIJN.

De school beschikt over een grote ondergrondse fietsenstalling die bereikbaar is vanuit de dreef achter de school. Ter aanvulling zijn er ook twee fietsenstallingen naast degebouwen van de A-blok die eveneens bereikbaar zijn vanuit de dreef.

Wanneer een leerling pech heeft onderweg kan de school bij aankomst de leerlingtrachten te helpen met kleine herstellingen zoals het herstellen van een lekke band of problemen met een ketting. Onderhoud of grote herstellingen van fietsen gebeuren niet op school, maar moeten geregeld worden met een fietsenmaker.

Studie

STEM-wetenschappen krijgt meer een theoretische benadering terwijl STEM-technieken extra uren techniek krijgt in de vorm van  praktische opdrachten.

STEM-wetenschappen krijgt meer een theoretische benadering terwijl STEM-technieken extra uren techniek krijgt in de vorm van praktische opdrachten.

Vroeger is Sint-Joris gestart als technische school maar al bijna 40 jaar uitgebouwd tot een aso-bso-tso-school met verschillende studierichtingen.

In het eerste jaar heeft de keuze een beperkte impact (slechts 3 u.). Je kan eigenlijk geen foute keuze maken, want alle opties blijven open naar het tweede jaar. Wie een keuze gemaakt heeft, blijft dit in principe om praktische redenen het hele schooljaar volgen.

In de eerste graad zijn er drie periodes voor de examens: in december, met Pasen en op het einde van het schooljaar. Voor sommige vakken zijn er geen examens, maar wel permanente evaluatie.

Sterkere leerlingen krijgen de uitdaging om zich te verdiepen in een vak met bijvoorbeeld moeilijkere oefeningen. Minder sterke leerlingen kunnen eerder de leerstof herhalen en remediëringsoefeningen maken.

Zorg

Enerzijds wordt er preventief opgetreden met bv. voordrachten (cyberpesten, netiquette…), antipestweek, antipestflyer, complimentenweek… Anderzijds kunnen pestgevallen (discreet) gemeld worden via Smartschool of rechtstreeks bij de leerkrachten, de leerlingbegeleiders en de directie. Alle pestgevallen worden serieus genomen.

In eerste instantie kan de leerling met zijn vragen terecht bij de vakleerkracht of klasleerkracht. Als een leerling zich niet lekker voelt, kan hij/zij terecht op het secretariaat (Oase).

Inhaallessen of inhaaltoetsen worden onderling besproken tussen de leerkracht en de leerling. Normaal voorziet de school twee vaste middagen waarop inhaaltoetsen kunnen gemaakt worden.

Voor problemen, van gelijk welke aard, kan je steeds terecht bij de directeur (dhr. Fievez), de adjunct-directeur (dhr. Smits), Bij de gedragscoach(Dhr. Spildooren),  bij de zorgbegeleidster (mevr. Peten) en bij de leerlingbegeleiders:
• Eerste graad: mevr. Perdaen
• Tweede graad: mevr. Scheers
• Derde graad: dhr. Van Gorp
of bij de klasleerkracht of een vakleerkracht naar keuze.

Het CLB van de lagere school geeft automatisch de gegevens door naar het CLB van onze school.

Schoolonkosten

Neen, maar we proberen de onkosten zo laag mogelijk te houden. Een werkgroep is op dit vlak actief.

Eind augustus dient er een voorschot op de boeken betaald te worden. Nadien worden de rekeningen (boeken, uitstappen, kopies…) gespreid over het schooljaar.

De onkosten voor 1A bedragen ongeveer 540 euro en in 1B ongeveer 440 euro.

We proberen de kosten reeds te spreiden over een volledig schooljaar. In uitzonderlijke situaties kan een extra betalingsspreiding toegelaten worden na overleg met de directie.

Inschrijvingen

Ja, aanmelden is enkel mogelijk via de website http://naarhetsecundair.be/ Telefonische aanmelden of inschrijven via de school is niet mogelijk.

In eerste instantie gebeuren de inschrijvingen digitaal via het aanmeldsysteem. Indien er nog vrije plaatsen zijn, kan er vanaf 31 mei nog inschreven worden na afspraak.

In 1A zijn er 180 plaatsen en in 1B 20 plaatsen.

Eind juni, bij het bevestigen van de inschrijvingen, kan je via een boekenlijst de schoolboeken bestellen. De school zorgt ervoor dat deze bestelling eind augustus voor jou klaar ligt.

Bij de inschrijving kan je de namen opgeven van twee vrienden of vriendinnen bij wie je samen in de klas wil zitten. In de mate van het mogelijke wordt hiermee rekening gehouden.

Reacties zijn gesloten.