Ouderraad

De ouderraad is een uit en door ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van de leerlingen van een school en hun ouders.

De ouderraad behartigt verder de belangen van leerlingen en ouders bij de medezeggenschapsraad, het team, het bevoegd gezag (schoolbestuur) en eventueel in andere situaties.

Je kan de verslagen van de vergaderingen van de ouderraad lezen via Smartschool.

 

Reacties zijn gesloten.