CLB

 Wat is het CLB?

Het centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een onafhankelijke dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties gratis een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding met betrekking tot

  • leren en studeren
  • preventieve gezondheidszorg (o.a. medische onderzoeken, vaccinaties, lichaamsgewicht en groei, gezichtsscherpte, gehoor, rugklachten…)
  • psychisch en sociaal functioneren (o.a. pesten, relaties met klasgenoten, zelfvertrouwen, school- en klasklimaat, slaapproblemen, sociale redzaamheid, verwerkingsproblemen…)
  • de onderwijsloopbaan (studiekeuzebegeleiding)

Bij het CLB kan je ook terecht met vragen over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap. Het CLB ondersteunt bovendien leerlingen, ouders en leerkrachten op verschillende vlakken, bijvoorbeeld

  • om alle leerlingen gelijke onderwijskansen te bieden
  • spijbelproblemen
  • verslavingen
  • opvoedings- en gedragsproblemen
  • leerlingvolgsystemen

Hoe te bereiken?

Barbara Meganck is het aanspreekpunt voor onze school. De schoolarts is Dr. Eva Peirsman.

VCLB Waas & Dender, Ciamberlanidreef 80A,  9120 Beveren-Waas      03 316 20 20      beveren@vclbwaasdender.be      www.clbchat.be

Ook via het secretariaat van de school, een leerkracht of leerlingbegeleider kan er contact genomen worden met het CLB.

Op elk oudercontact is er ook iemand van het CLB aanwezig op de school. 

Reacties zijn gesloten.