Leerlingenraad

Inspraak van de leerlingen in de dagelijkse gang van zaken vinden wij op Sint-Joris belangrijk.

Daarom richten we een leerlingenraad in voor de leerlingen van het 3de tot en met het 7de jaar die vooral het schoolbeleid als onderwerp heeft en in die zin aansluit bij wat in het schoolreglement als een leerlingenraad wordt beschouwd. Op zo’n leerlingenraad worden er allerhande problemen besproken, maar wordt er ook geluisterd naar creatieve ideeën en andere voorstellen van de leerlingen. Uit deze leerlingenraad worden ook twee leerlingen aangeduid als vertegenwoordigers in de schoolraad: bij voorkeur een leerling uit het vierde en uit het vijfde jaar.

Naast de leerlingenraad, die ondersteund wordt door een leerkrachtenduo, zijn er ook werkgroepen actief die meer specifieke activiteiten organiseren; zoals een werkgroep “100-dagen”, een werkgroep “eindreis” en een werkgroep “infoschermen”.123

Er worden natuurlijk al heel wat activiteiten georganiseerd zonder dat daarvoor een aparte werkgroep dient te worden gevormd (bv. spelletjes tijdens de middagpauze, fruitverkoop, soepverkoop t.v.v. het goede doel, lentetocht, schoolradio…)

Dankzij de leerlingenraad hopen we te weten wat er onder de leerlingen leeft en welke bijdrage zij kunnen leveren.

De leerlingen in deze raad leren hierdoor ook tal van vaardigheden zoals gesprekstechnieken en vergadertechnieken. Ze leren tevens hoe ze hun verantwoordelijkheid moeten opnemen naar hun medeleerlingen.

 

Reacties zijn gesloten.