Leerzorg

Met het thema leerzorg buigen we ons over de vraag hoe we leerlingen kunnen helpen en stimuleren om op een goede manier leerstof te verwerken. De leerprocessen zijn afgestemd op een bepaalde leeftijdsgroep en evolueren mee met de leeftijd en de ontwikkeling van de jongeren.

We kunnen dit traject synthetiseren in 3 woorden:

(klik op de titel voor meer info)

[accordion clicktoclose=”true” openall=”false”]
[accordion-item title=”>  Kennen.

De leerlingen leren technieken aan. De nadruk ligt op de praktische uitvoering ervan. (1ste graad) ▼

“]

1. Planning en organisatie

(1ste jaar, 1ste graad alle onderwijsvormen)

Bij ‘planning’ worden de leerlingen begeleid in het leren maken van een dag- en weekplanning waar een goede mix van studeren en ontspannen nagestreefd wordt.

In het onderdeel organisatie staat het maken van de schooltas centraal en wordt het gebruik van de schoolagenda als werkinstrument toegelicht. Tevens wordt er aandacht besteed aan het gestructureerd aanpakken van taken en lessen.

Bij het begin van het schooljaar volgen de leerlingen een geanimeerde uiteenzetting ‘Leren.Hoe?Zo!”.

2. Toepassen

(2de jaar, 1ste graad alle onderwijsvormen)

In het tweede jaar staat het memoriseren centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het boek ‘Leerbeest 3.0’ waarin volgende onderwerpen aan bod komen: – uit het hoofd leren

– geheugensteuntjes aanwenden

– leerstof verwerken

– herhalen

– summatieve en grote toetsen voorbereiden

– examenstress

– fysieke conditie op peil houden[/accordion-item][accordion-item title=”>  Kiezen.

De leerling wordt geconfronteerd met zichzelf. Hij zal de aangeleerde technieken voor zichzelf in vraag stellen: “Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat past het best bij mij? …” (2de graad) ▼

“]

3. Analyseren en synthetiseren

In de tweede graad leren de leerlingen zichzelf en vooral hun eigen leerstijl beter kennen. Hierbij leren ze ook kritisch omgaan met de overvloed aan informatie die beschikbaar is en raken ze vertrouwd met de verschillende manieren om deze informatie te verwerken. (mindmaps, digitale verwerking,…) De onderwerpen ‘plannen’ en ‘memoriseren’ worden in de tweede graad herhaald.
[/accordion-item]

[accordion-item title=”>  Integreren.

De leerling diept de aangeleerde technieken verder uit binnen zijn gevolgde onderwijsvorm.
De keuze van een techniek zal afhangen van “zijn kunnen”. Vanaf de tweede graad was er reeds aandacht voor de motivatie van het leren. Op een meer adolescente manier wordt dit traject verder gezet in de derde graad. ▼

“]

4. Integratie, motivatie en studiebegeleiding

(3de graad)

In de derde graad worden de leerlingen stilaan klaargestoomd voor verder studeren of de arbeidsmarkt. Hierbij staan mondelinge toetsen centraal die in de derde graad toegepast worden bij geïntegreerde proeven (TSO en BSO) en onderzoekscompetenties (ASO). We gaan ook dieper in op de motivatie waarbij snelheid van verwerken en het belang van een geordend leven aan bod komen.

Tot slot worden de leerlingen geactiveerd in hun zoektocht naar de studiemogelijkheden in het hoger onderwijs.  Door informatie, gesprekken met  verschillende instanties en zelftoetsing zullen de leerlingen tot een gefundeerde studiekeuze komen.

[/accordion-item]

 

[/accordion]

Reacties zijn gesloten.